Kopia Czy pomimo lockdownu mogę iść do fryzjera (19)

Czym jest dozór elektroniczny?

Dozór elektroniczny polega na odbywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. Dzięki temu rozwiązaniu można odbyć karę pracując, czy prowadząc działalność gospodarczą, a co równie istotne bez rozłąki z rodziną. Głównym obowiązkiem skazanego jest pozostawanie w czasie określonym przez Sąd w postanowieniu w wyznaczonym na wniosek skazanego przez Sąd miejscu.

Aby skorzystać z tej możliwości należy spełniać następujące warunki⤵
✅ orzeczona kara pozbawienia wolności nie przekracza 1 roku i 6 miesięcy
✅ skazany posiada miejsce stałego pobytu
✅ skazany posiada zgodę współdomowników na odbycie w zajmowanym wspólnie z nimi mieszkaniu kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego
Nie ma znaczenia gdzie przestępstwo zostało popełnione i który Sąd wydał wyrok skazujący. Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o udzielenie zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego jest Sąd Penitencjarny, czyli Sąd Okręgowy, w którym przebywa skazany.

Co istotne, wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie podlega opłacie.

Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do nas: kancelaria@adwokatpaczek.pl

Autorem artykułu jest Krzysztof Pączek – adwokat, właściciel Kancelarii

Możliwość komentowania została wyłączona.