Chcę pozwać bank

Jeżeli kredyt powiązany z walutą obcą (nie tylko CHF) stanowi dla Ciebie poważne obciążenie – rata wciąż wzrasta, a saldo nie maleje a rośnie – najlepszym rozwiązaniem jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Pamiętaj! Każde roszczenie może się różnić w zależności od rodzaju umowy, dlatego to, że Twój sąsiad czy członek rodziny walczy już w Sądzie, nie oznacza, że możesz odwzorować jego sposób postępowania w Twojej sprawie. Każda umowa wymaga indywidualnej oceny. To bardzo ważne!

Przed skierowaniem sprawy do sądu, ale także przed wizytą w Kancelarii warto zgromadzić dokumenty, po to, aby ocenić szansę na powodzenie Twojego postępowania, ale także po to, aby w sposób jak najbardziej precyzyjny ustalić czego będziemy żądać.

Przygotuj:

  1. Umowę wraz z załącznikami (regulaminy, oświadczenia, harmonogramy wypłaty transz, czy też spłat etc.)
  2. Aneksy (o ile były zawierane)
  3. Zaświadczenie dotyczące kredytu zawierającego w swej treści informacje o terminach i wysokości spłaty, wysokości kursu waluty stosowanych do obsługi kredytu, pobranych prowizjach i opłatach dodatkowych, czy ubezpieczeniach

Uzyskanie tych dokumentów jest bardzo ważne! To właśnie te dane będą stanowiły dowód w postępowaniu sądowym, a także będą stanowiły podstawę obliczeń do Twojego żądania. Im szybciej zadbasz o skompletowanie całej dokumentacji, tym szybciej my jako Twoja Kancelaria wyspecjalizowana w tematyce procesów „frankowych” będziemy mogli przygotować sprawę do złożenia w sądzie.

Wniosek o wydanie zaswiadczenia

Możliwość komentowania została wyłączona.