Kopia Czy pomimo lockdownu mogę iść do fryzjera (8)

Prawne fakty na temat jazdy na e-hulajnodze!

Od pewnego czasu hulajnogi elektryczne stały się alternatywną formą transportu dla wielu z nas, a ich popularność stale rośnie. Do niedawna status e-hulajnóg nie był uregulowany prawnie, co powodowało wiele zagrożeń na drogach i chodnikach zarówno wobec pieszych jak i kierowców. Obecnie przepisy przewidują, że poruszając się na e-hulajnodze musimy poruszać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Co to oznacza?

Przede wszystkim hulajnogą elektryczną możemy przemieszczać się wyłącznie po drogach dla rowerów, pasach rowerowych wydzielonych z jezdni lub trasach pieszo-rowerowych przy maksymalnej prędkości 20 km/h. Po jezdni można jechać tylko w przypadku, kiedy dopuszczalna prędkość nie przekracza 30 km/h i nie ma wydzielonego pasa ruchu dla rowerów. Po chodniku można jechać w ostateczności, kiedy brakuje wyznaczonej drogi dla rowerów. Trzeba pamiętać, że w takim przypadku to pieszy ma pierwszeństwo. Jeżeli jedziemy w miejscu przeznaczonym dla pieszych to należy im ustępować i nie utrudniać poruszania się. Dodatkowo musimy tutaj zachować większą ostrożność: zwolnić i jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego.

Co ważne przepisy nałożyły na osoby poruszające się e-hulajnogą w wieku od 10 do 18 lat obowiązek posiadania karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Z kolei dzieci w wieku do 10 lat mogą poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej.

Ustawodawca nałożył także obowiązek parkowania hulajnogi elektrycznej w wyznaczonym do tego miejscu. E-hulajnogę, należy ustawić równolegle do zewnętrznej części chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni, przy czym chodnik musi być na tyle szeroki, by po zaparkowaniu nie utrudniać ruchu pieszym.

Dla użytkowników e-hulajnogi przewidziano również szereg kar. Za rozmowę przez telefon podczas jazdy grozi mandat w wysokości 200 zł, za jazdę po spożyciu alkoholu od 300 do 500 zł (w skrajnych przypadkach wyższą karę może orzec sąd), za niestosowanie się do warunków parkowania na chodniku: 100 zł, a za nieustępowanie pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu: 350 zł.

Co ciekawe, w najbliższym czasie szykują się kolejne zmiany dotyczące e-hulajnóg, a projekt rozporządzenia w sprawie zmiany przepisów został już obublikowany! Zgodnie z nim strażnicy miejscy i gminni będą mieli uprawnienie do wystawiania mandatów osobom, łamią nowe przepisy dotyczące poruszania się między innymi hulajnogami elektrycznymi.

Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do nas: kancelaria@adwokatpaczek.pl

Autorką artykułu jest Julia Dorosz – studentka II roku prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Comments are closed.