Kopia Czy pomimo lockdownu mogę iść do fryzjera (8)

Prawne fakty na temat jazdy na e-hulajnodze!

Od pewnego czasu hulajnogi elektryczne stały się alternatywną formą transportu dla wielu z nas, a ich popularność stale rośnie. Do niedawna status e-hulajnóg nie był uregulowany prawnie, co powodowało wiele zagrożeń na drogach i chodnikach zarówno wobec pieszych jak i kierowców. Obecnie przepisy przewidują, że poruszając się na e-hulajnodze musimy poruszać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Co to oznacza?

Przede wszystkim hulajnogą elektryczną możemy przemieszczać się wyłącznie po drogach dla rowerów, pasach rowerowych wydzielonych z jezdni lub trasach pieszo-rowerowych przy maksymalnej prędkości 20 km/h. Po jezdni można jechać tylko w przypadku, kiedy dopuszczalna prędkość nie przekracza 30 km/h i nie ma wydzielonego pasa ruchu dla rowerów. Po chodniku można jechać w ostateczności, kiedy brakuje wyznaczonej drogi dla rowerów. Trzeba pamiętać, że w takim przypadku to pieszy ma pierwszeństwo. Jeżeli jedziemy w miejscu przeznaczonym dla pieszych to należy im ustępować i nie utrudniać poruszania się. Dodatkowo musimy tutaj zachować większą ostrożność: zwolnić i jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego.

Co ważne przepisy nałożyły na osoby poruszające się e-hulajnogą w wieku od 10 do 18 lat obowiązek posiadania karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Z kolei dzieci w wieku do 10 lat mogą poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej.

Ustawodawca nałożył także obowiązek parkowania hulajnogi elektrycznej w wyznaczonym do tego miejscu. E-hulajnogę, należy ustawić równolegle do zewnętrznej części chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni, przy czym chodnik musi być na tyle szeroki, by po zaparkowaniu nie utrudniać ruchu pieszym.

Dla użytkowników e-hulajnogi przewidziano również szereg kar. Za rozmowę przez telefon podczas jazdy grozi mandat w wysokości 200 zł, za jazdę po spożyciu alkoholu od 300 do 500 zł (w skrajnych przypadkach wyższą karę może orzec sąd), za niestosowanie się do warunków parkowania na chodniku: 100 zł, a za nieustępowanie pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu: 350 zł.

Co ciekawe, w najbliższym czasie szykują się kolejne zmiany dotyczące e-hulajnóg, a projekt rozporządzenia w sprawie zmiany przepisów został już obublikowany! Zgodnie z nim strażnicy miejscy i gminni będą mieli uprawnienie do wystawiania mandatów osobom, łamią nowe przepisy dotyczące poruszania się między innymi hulajnogami elektrycznymi.

Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do nas!

Autorką artykułu jest Julia Dorosz – studentka II roku prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Możliwość komentowania została wyłączona.