Kopia Czy pomimo lockdownu mogę iść do fryzjera (12)

Kradzież środków z konta bankowego – co zrobić?

Z aktualnych statystyk wynika ze od wybuchu pandemii liczba oszustw za pomocą portali społecznościowych i sprzedażowych wzrosła aż o 220%. Jeżeli na skutek nieautoryzowanej transakcji doszło do kradzieży środków z Twojego rachunku bankowego, musisz zacząć działać szybko i zdecydowanie. W pierwszej kolejności interweniuj w banku i zablokuj wszystkie przelewy wychodzące oraz zastrzeż kartę. Pamiętaj także o zawiadomieniu banku właściwego dla konta, na które pieniądze bezprawnie zostały przelane, tak aby zablokować próbę ich wypłaty, bądź też ich ewentualny dalszy transfer.

Jednocześnie złóż w banku zgłoszenie o nieautoryzowanej transakcji, masz na to 13 miesięcy od dnia jej wykonania lub obciążenia rachunku. Bank powinien zwrócić Ci pieniądze niezwłocznie, jednak nie później niż do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu odpowiedniego zgłoszenia.

Jeżeli bank odmawia zwrotu środków nie pozostaje nic innego, jak wytoczenie powództwa cywilnego o zapłatę pieniędzy wyprowadzonych z rachunku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami bank ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych środków pieniężnych, a płatnik (pokrzywdzony kradzieżą) odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze w pełnej wysokości, jedynie wtedy gdy doprowadzi do nich w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia co najmniej jednego z obowiązków, o których mowa w art. 42 ustawy o usługach płatniczych (przechowywania instrumentu płatniczego z zachowaniem należytej staranności oraz nieudostępniania go osobom nieuprawnionym). Z powyższego wynika, że to bank w trakcie takiego procesu musi wykazać się inicjatywą dowodową i skutecznie udowodnić zarówno prawidłowość swojego postępowania ze środkami przekazanymi mu przez pokrzywdzonego płatnika, jak i rażące niedbalstwo, które można przypisać samemu pokrzywdzonemu.

W przypadku problemów z odzyskaniem pieniędzy sugerujemy także złożenie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania (policja, prokuratura).

Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji, skontaktuj się z nami!

Autorką artykułu jest Izabela Pączek – adwokat, dr nauk prawnych, właściciel Kancelarii

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.