Jak uregulować sprawy spadkowe w związkach partnerskich?

Statystyki pokazują, że w związku z obecną sytuacją geopolityczną nie myślimy o zawieraniu nowych umów biznesowych, ale o zabezpieczaniu bliskich. Z obserwacji notariuszy wynika, że o 50% częściej odwiedzamy rejentów, by sporządzić testament. Co ciekawe, dane wskazują, że robią to nie tylko seniorzy, ale także osoby młode będące w nieformalnych związkach.

Dlaczego?
W polskim prawie brak jest regulacji dotyczących możliwości dziedziczenia po sobie osób, pozostających w związkach partnerskich czy konkubinatach, w sytuacji braku pozostawienia testamentu przed spadkodawcę.

Co to oznacza?
Jeśli Twój partner nie zostawił testamentu, Twoja sytuacja jest bardzo trudna – zasadniczo nie przysługuje Ci żadna możliwość dziedziczenia po bliskiej osobie zmarłej, bowiem w świetle prawa brak jest więzi pokrewieństwa, która uzasadniałaby dziedziczenie.

Jak zabezpieczyć bliską osobę?
Pewność dziedziczenia daje wyłącznie testament. Podstawowym skutkiem ustanowienia partnera (konkubenta) spadkobiercą jest to, że staje się podmiotem wszystkich praw i obowiązków spadkodawcy, które podlegają dziedziczeniu – a więc zarówno ma prawo do aktywów spadku, jak i jest zobowiązany do uregulowania długów spadkowych📃

Jak napisać testament?
Testament można napisać samemu, pamiętać jednak trzeba, że musi zostać napisany odręcznie opatrzony datą i własnoręcznym podpisem testatora. Wykluczone jest więc sporządzenie testamentu na komputerze i jedynie podpisanie go, taki testament będzie nieważny. Kodeks cywilny nie przewiduje wymogów co do treści, może być ona swobodna, jednakże musi z niej wynikać kto ma być przyszłym spadkobiercą.

Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji skontaktuj się z nami!

Autorem artykułu jest adwokat Krzysztof Pączek, właściciel Kancelarii

Możliwość komentowania została wyłączona.