Kopia Czy pomimo lockdownu mogę iść do fryzjera (13)

Jak bezpiecznie nabyć mieszkanie obciążone hipoteką?

Często decydując się na zakup mieszkania na rynku wtórnym, możemy spotkać się z sytuacją, że nieruchomość jest zabezpieczona hipoteką. Oczywiście sam fakt ustanowienia tego ograniczonego prawa rzeczowego nie wyklucza możliwości zakupienia nieruchomości, warto jednak wiedzieć co zrobić, aby nabyć ją bezpiecznie?

1⃣ Wystąp do wierzyciela hipotecznego, najczęściej banku o wydanie zaświadczenia zawierającego:
✅ informację o aktualnej wysokości zadłużenia do spłaty łącznie z aktualnymi odsetkami i wszelkimi kosztami
✅ informację o kosztach przedterminowej spłaty kredytu, w tym o wszystkich pobieranych przez bank prowizjach
✅ wskazanie rachunku bankowego właściwego do spłaty całości kredytu
✅ oświadczenie banku o wyrażeniu zgody na wykreślenie hipoteki w przypadku spłaty kredytu na warunkach określonych w zaświadczeniu i datę jej ważności.

2⃣ W umowie sprzedaży nieruchomości zawieranej w formie aktu notarialnego powinien znaleźć się zapis o tym, że płatność nastąpi na wskazany w zaświadczeniu rachunek bankowy wierzyciela z pominięciem zbywcy, natomiast ewentualnie dalsza część uzgodnionej kwoty na rachunek sprzedającego oraz termin w jakim płatność nastąpi. Można uzależnić termin płatności drugiej raty od spełnienia przez zbywcę obowiązku uzyskania zaświadczenia o spłacie kredytu i zgody banku na wykreślenie hipoteki.
Po spłacie kredytu zbywca powinien wystąpić do banku o zaświadczenie o spłacie kredytu oraz wydanie oświadczenia o zgodzie na wykreślenie hipoteki.

Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do nas: kancelaria@adwokatpaczek.pl

Autorką artykułu jest Małgorzata Telega – aplikant adwokacki; z Kancelarią związana od października 2019 roku

Możliwość komentowania została wyłączona.