Kopia Czy pomimo lockdownu mogę iść do fryzjera (18)

Czym jest i na czym polega najem okazjonalny?

Jesteś właścicielem lokalu, chcesz go wynająć i zaczynasz zastanawiać się nad tym, w jaki sposób sporządzić umowę najmu, aby najpełniej chroniła Twoje interesy?
Skorzystaj z najmu okazjonalnego!

Najem okazjonalny jest umową najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawartą na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat📃
Umowa najmu okazjonalnego powinna spełniać następujące warunki⤵
✅ oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym poddaje się on egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu użytkowego na podstawie umowy najmu w terminie wskazanym w żądaniu opuszczenia lokalu.
✅ wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł on zamieszkać w przypadku egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu.
✅ oświadczenie właściciela lokalu lub posiadającej tytuł prawny do lokalu, w którym miałby zamieszkać eksmitowany, o wyrażeniu zgody na jego zamieszkanie.

Należy pamiętać, iż to na wynajmującym ciąży obowiązek zgłoszenia umowy naczelnikowi urzędu skarbowego, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania w terminie 14 dni od rozpoczęcia najmu!

Dlaczego umowa najmu okazjonalnego jest korzystna dla właścicieli?
W przypadku zawarcia „zwykłej” umowy najmu lokali – wynajmujący, w przypadku niechętnego do wyprowadzki lokatora – musi uruchomić całą procedurę związaną z eksmisją z lokalu. Wynajmujący nie może wyrzucić najemcy, czy wymienić zamków w lokalu – bo może odpowiadać za takie zachowania nawet karnie. Natomiast po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego lokalu, jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, właściciel może sprawnie „pozbyć się” uciążliwego lokatora z własnego mieszkania.

Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do nas: kancelaria@adwokatpaczek.pl

Autorem artykułu jest Krzysztof Pączek – adwokat, właściciel Kancelarii

Możliwość komentowania została wyłączona.