Czym jest dozór elektroniczny?

Dozór elektroniczny polega na odbywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. Dzięki temu rozwiązaniu można odbyć karę pracując, czy prowadząc działalność gospodarczą, a co równie istotne bez rozłąki z rodziną. Głównym obowiązkiem skazanego jest pozostawanie w czasie określonym przez Sąd w postanowieniu w wyznaczonym na wniosek skazanego przez Sąd miejscu.

Aby skorzystać z tej możliwości należy spełniać następujące warunki⤵
✅ orzeczona kara pozbawienia wolności nie przekracza 1 roku i 6 miesięcy
✅ skazany posiada miejsce stałego pobytu
✅ skazany posiada zgodę współdomowników na odbycie w zajmowanym wspólnie z nimi mieszkaniu kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego
Nie ma znaczenia gdzie przestępstwo zostało popełnione i który Sąd wydał wyrok skazujący. Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o udzielenie zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego jest Sąd Penitencjarny, czyli Sąd Okręgowy, w którym przebywa skazany.

Co istotne, wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie podlega opłacie.

Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do nas: kancelaria@adwokatpaczek.pl

Autorem artykułu jest Krzysztof Pączek – adwokat, właściciel Kancelarii

Tags: No tags

Comments are closed.