Kopia Czy pomimo lockdownu mogę iść do fryzjera (6)

Czy na przejściu dla pieszych mogę korzystać z telefonu?

Od 1 czerwca 2021 r. zmieniły się przepisy Kodeksu Drogowego. Kierujący pojazdem, który zbliża się do przejścia dla pieszych jest zobligowany do ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na pasach, ograniczenie prędkości niezależnie od pory wynosi 50 km/h, a na autostradzie i drodze ekspresowej należy zachować wymóg bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami.

Tak to już jest jasne, ale zmiany dotyczą także pieszych, a nasze obserwacje prowadzą do wniosku, że chyba jednak część z nas nie wie, co w tym zakresie się zmieniło.

Otóż pieszy podczas wchodzenia na jezdnię czy torowisko ma zakaz korzystania z telefonu komórkowego czy innych podobnych urządzeń – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji. Oczywistym wnioskiem jest zatem zakaz korzystania z telefonu w sposób bezpośredni, ale czy można słuchać muzyki przez słuchawki albo przechodzić przez przejście jednocześnie prowadząc rozmowę telefoniczną? Z uwagi na to, że ustawodawca użył sformułowania „w sposób prowadzący do ograniczenia” a nie „ograniczający”, należy uznać, iż także „odcięcie się od świata muzyką ze słuchawek” należy uznać za niedozwolone pomimo, iż de facto nie ogranicza to obserwacji, jednak do tego prowadzi.

Wprowadzone zmiany zgodnie z intencją ustawodawcy mają za zadanie zwiększyć Twoje bezpieczeństwo. Z dotychczasowych statystyk policyjnych wynika, iż co czwartą przyczyną wypadków wśród pieszych było korzystanie z telefonu komórkowego, najczęściej pieszy wpatrzony w ekran smartfona wchodził na przejście na czerwonym świetle.

Pamiętaj, że za nie stosowanie się do nowych przepisów grozi mandat w wysokości od 50 do 100 złotych.

Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do nas!

Autorką artykułu jest Julia Dorosz – studentka II roku prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Możliwość komentowania została wyłączona.