Kopia Czy pomimo lockdownu mogę iść do fryzjera (9)

Błąd medyczny i co dalej?

Czasami zdarza się, że lekarz lub członkowie personelu w trakcie wykonywania zabiegu dopuszczą się błędu, który może mieć dla nas poważne konsekwencje zdrowotne, warto w takich sytuacjach znać swoje prawa!

Jeżeli stałeś się ofiarą błędu medycznego, możesz dochodzić zapłaty na swoją rzecz odszkodowania oraz zadośćuczynienia.

1. Zbierz dokumenty
W pierwszej kolejności warto zgromadzić dokumentację potwierdzającą wykonanie zabiegu. Należy wystąpić do placówki o jej wydanie, a lekarz ma obowiązek na nasze żądanie ją przekazać. Za zabieg, jeżeli był odpłatny powinien zostać wystawiony także rachunek.
Jeżeli na skutek błędu kontynuowaliśmy leczenie, bądź konieczny stał się kolejny zabieg, który miał na celu usunąć następstwa błędu – kompletuj dowody potwierdzające przebieg tego procesu oraz rachunki za zakupione lekarstwa.

2. Wyślij przedsądowe wezwanie do zapłaty
Zanim wystąpisz do sądu, warto spróbować rozwiązać sprawę polubownie, chociaż z naszego doświadczenia wynika, iż szanse na to, aby obyło się bez procesu są niestety znikome. Ale wracając do meritum, skieruj do placówki, w której zabieg był wykonywany, pismo z żądaniem zapłaty odszkodowania oraz zadośćuczynienia. Możemy także żądać zwrotu utraconych dochodów, a także zwrotu kosztów opieki ze strony osób trzecich.

3. Ustal dane ubezpieczyciela
Zarówno szpitale, jak i prywatne kliniki oraz oczywiście lekarze posiadają obowiązkowe ubezpieczenie OC. Placówka, do której wysyłamy wezwanie do zapłaty, powinna podać nam dane towarzystwa ubezpieczeń oraz numer polisy. Wówczas skieruj pismo do ubezpieczyciela, który przeprowadzi postępowanie likwidacyjne, zakończone decyzją uznającą odpowiedzialność placówki bądź lekarza za błąd medyczny.

4. W razie odmowy skieruj pozew do sądu
Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją ubezpieczyciela, aby dochodzić swoich praw pozostaje nam droga sądowa. Niestety nasze doświadczenie pokazuje, że tego typu sprawy trwają wyjątkową długo, przede wszystkim z uwagi na konieczność przeprowadzania przez sąd dowodu z opinii biegłych sądowych – często wielu specjalności. Obecnie w jednej z prowadzonych przez Kancelarię postępowanie toczy się od 2015 r.

Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do nas: kancelaria@adwokatpaczek.pl

Autorką artykułu jest Izabela Pączek – adwokat, dr nauk prawnych, właściciel Kancelarii

Możliwość komentowania została wyłączona.