Zwycięstwo z Santander Bank Polska – nieważność umowy „Ekstralokum”!

Miło nam poinformować, że już w pierwszych dniach Nowego Roku uzyskaliśmy korzystny wyrok dla Klientki posiadającej kredyt „frankowy” Ekstralokum dawnego Kredyt Banku (obecnie Santander Bank Polska S.A.)!

W dniu 5 stycznia 2022 r. po przeprowadzeniu jednej rozprawy w trakcie której przesłuchana została powódka, Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu I Wydział Cywilny wydał rozstrzygnięcie ustalające nieważność umowy (I C 416/20). Sąd zastosował w sprawie teorię salda i wzajemnie zniósł pomiędzy stronami koszty procesu. W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd podkreślił, że przychyla się do wszystkich zaprezentowanych przez Kancelarię argumentów zawartych w pozwie, jak i w złożonych pismach procesowych, natomiast co do pozostałych kwestii odniesie się w pisemnym uzasadnieniu.

Postępowanie toczyło się od 23 czerwca 2020 r. Już 26 czerwca 2020 r. zostało wydane postanowienie o zabezpieczeniu powództwa dlatego kredytobiorczyni przez cały czas trwania procesu nie spłacała rat kredytu. Sąd nie korzystał w sprawie z opinii biegłego sądowego, świadkowie zostali przesłuchani na piśmie.

Co ciekawe jest to już drugi w ostatnim czasie wyrok wydany w sprawach prowadzonych przez Kancelarię w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu w oparciu o „teorię salda”, a nie teorię „dwóch kondykcji”, która wynika z Uchwały SN podjętej 16 lutego 2021 r., III CZP 11/20.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawę prowadzi adw. dr Izabela Pączek

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.