Zabezpieczenie powództwa w sprawie „frankowiczów”

Z radością informujemy, że Sąd Okręgowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny zabezpieczył powództwo naszych Klientów w sprawie kredytu „frankowego” poprzez wstrzymanie – na czas trwania postępowania – obowiązku dokonywania spłat rat kredytu, oraz poprzez nakazanie pozwanemu bankowi – na czas trwania postępowania – powstrzymania się od wypowiedzenia umowy kredytowej.

Z analizy spłat dokonanych przez naszych Klientów wynikało, że dokonali nadpłaty na rzecz Banku w związku z udzielonym kredytem w kwocie ponad 90 000,00 zł

Cieszy nas bardzo szybki czas rozpozania wniosku, który został złożony w pozwie w dniu 28 kwietnia 2020 r.

Sprawę prowadzi adw. dr Izabela Pączek

Tags: No tags

Comments are closed.