Wygrana z Bankiem Millenium!

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, wyrokiem z dnia 29 kwietnia 2022 r. ustalił nieważność umowy zawartej przez naszych Klientów z Bankiem Millenium! Sąd jednocześnie zasądził na rzecz kredytobiorców pełną kwotę dochodzonego pozwem roszczenia z tytułu wpłaconych przez kredytobiorców rat kapitałowo-odsetkowych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wezwania do zapłaty oraz koszty procesu. Sąd nie uwzględnił roszczenia w zakresie wpłaconych przez Klientów składek z tytułu ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczenia nieruchomości. W sprawie na jedynej rozprawie sąd przesłuchał kredytobiorców.

Postępowanie toczyło się pod sygnaturą XXVIII C 4925/21. Data złożenia pozwu 5 maja 2021 r.

Wyrok nie jest prawomocny.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.