Wygrana z Santander Consumer Bank!

Sąd Okręgowy w Rzeszowie I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 11 października 2022 r., I C 484/21 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta pomiędzy naszymi Klientami jest nieważna w całości i zasądził od pozwanego Santander Consumer Banku SA we Wrocławiu na rzecz kredytobiorców łącznie kwotę 157 535,06 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 marca 2021 r. do dnia zapłaty oraz zwrot kosztów procesu.

Pozew złożony 31 marca 2021 r. Sąd nie uwzględnił złożonego przez bank zarzutu potrącenia, który został złożony w odpowiedzi na pozew, pominął dowód z opinii biegłego sądowego wobec braku zakwestionowania przez pozwanego wysokości roszczenia (suma wpłat dokonanych na rzecz banku wynikała z zaświadczenia sporządzonego przez pozwanego), świadkowie-pracownicy banku zostali przesłuchani w formie pisemnej.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adwokat dr Izabela Pączek

Możliwość komentowania została wyłączona.