Wygrana z Raiffeisen Bank!

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 7 września 2022 r., XXVIII C 657/21 ustalił nieważność umowy zawartej z Polbankiem S.A. (obecnie: Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu) i zasądził na rzecz naszych Klientów kwoty 82.734,90 zł oraz 36.686,51 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 27 lipca 2021 r. do dnia zapłaty oraz koszty procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. Pozew złożony 6 kwietnia 2021 r.

Wyrok nieprawomocny.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.