Wygrana z Getin Noble Bankiem!

Nowa wygrana z Getin Bankiem! To już drugi wyrok, uzyskany po ogłoszeniu w dniu 30 września 2022 r. przez BFG przymusowej restrukturyzacji banku.

Wyrokiem z dnia 10 października 2022 r. I C 558/20 wydanym na posiedzeniu niejawnym Sąd Okręgowy w Przemyślu Wydział I Cywilny ustaliłże nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF zawartej przez naszą Klientkę z poprzednikiem prawnym pozwanego Getin Bank S.A. w Katowicach i zasądził od pozwanego Getin Noble Banku S.A. w Warszawie na rzecz powódki kwotę 156 322,64 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 6 listopada 2020 r. do dnia zapłaty oraz koszty procesu.

Pozew złożony 21 września 2020 r.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adwokat dr Izabela Pączek

Możliwość komentowania została wyłączona.