Wygrana z Getin Noble Bank S.A.!

Sąd Okręgowy w Przemyślu I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 20 stycznia 2022 r., I C 220/20 ustalił nieważność zawartej przez kredytobiorcę umowy kredytu powiązanego z walutą CHF, zasądził na rzecz powoda dochodzone roszczenie pieniężne w wysokości 203 909,20 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie na zasadzie teorii dwóch kondykcji z uwzględnieniem zgłoszonego przez Bank zarzutu zatrzymania oraz zwrot kosztów procesu w kwocie 11 847,00 zł.

Postępowanie dotyczyło wzorca umownego stosowanego przez dawny Dom Bank, obecnie Getin Noble Bank S.A.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawę prowadzi adw. dr Izabela Pączek

Możliwość komentowania została wyłączona.