Wygrana z Getin Bankiem!

Z radością informujemy o wygranej z Getin Bankiem! Jest to o tyle ważny dla naszej Kancelarii wyrok, albowiem pierwszy uzyskany po ogłoszeniu w dniu 30 września 2022 r. przez BFG przymusowej restrukturyzacji banku.

Wyrokiem z dnia 10 października 2022 r. I C 67/21 wydanym na posiedzeniu niejawnym Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta pomiędzy kredytobiorcami a Getin Bank S.A. w Katowicach – DOM Oddziałem w Łodzi jest nieważna i nie wiąże powodów i zasądził od pozwanego Getin Noble Banku S.A. w Warszawie solidarnie na rzecz powodów kwotę 618 274,17 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 25 stycznia 2021 r. do dnia zapłaty oraz koszty procesu.

Pozew złożony 28 stycznia 2021 r. Kredytobiorcy nie spłacają rat kredytu już od 2 lutego 2021 r., albowiem w sprawie zostało wydane postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia powództwa.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adwokat dr Izabela Pączek

 

Możliwość komentowania została wyłączona.