Wygrana z Bankiem Millenium!

Sąd Okręgowy w Przemyślu I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 7 października 2022 r., I C 158/22 ustalił, że między kredytobiorcami a Bankiem Millennium Spółka Akcyjna w Warszawie nie istnieje stosunek zobowiązaniowy wynikający z umowy kredytu hipotecznego. Jednocześnie sąd zasądził od banku na rzecz naszych Klientów kwotę 121 962,95 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 24 września 2022r. do dnia zapłaty oraz zwrot kosztów procesu.

Jest to absolutny rekord pod względem czasu trwania procesu. Pozew złożony 11 marca 2022 r. i jesteśmy przekonani, że sprawa zakończyłaby się już wcześniej, ale bank powołał „etatowego świadka”, który na pierwszym terminie rozprawy w czerwcu się nie pojawił.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adwokat dr Izabela Pączek

Możliwość komentowania została wyłączona.