Wygrana z Bankiem Millenium

Z nieukrywaną satysfakcją informujemy o kolejnym korzystnym wyroku uzyskanym dla Naszych Klientów!

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 16 listopada 2022 r. (XXVIII C 9467/21) ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny jest nieważna w całości.

Sąd zasądził od Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie solidarnie na rzecz powodów kwotę 48 161,80 zł tytułem zapłaty wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 12 października 2021 r. do dnia zapłaty. Sąd w całości obciążył bank kosztami procesu wraz z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, od kwoty tych kosztów liczonymi od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty, pozostawiając szczegółowe ich wyliczenie referendarzowi sądowemu.

Wyrok nieprawomocny

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.