Wygrana z Vienna Life w sprawie polisolokaty Skandia!

Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. po raz kolejny przegrało spór sądowy z Ubezpieczonym reprezentowanym przez adowkatów naszej Kancelarii. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej nakazał Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group zwrot kwoty ponad 5000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kwotę 1 617,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.
Po rozwiązaniu przez Ubezpieczonego umowy polisolokaty, Vienna Life TU na Życie S.A. wypłaciło świadczenie wykupu, które odpowiadało jedynie części wartości funduszy zgromadzonych na rachunku w dniu rozwiązania umowy. Tym samym Vienna Life w praktyce nałożyła na Ubezpieczonego opłatę likwidacyjną, stanowiącą karę za przedterminowe zakończenie wieloletniej umowy.
Pamiętaj, że w przypadku, gdy dokonałeś wypowiedzenia umowy i towarzystwo ubezpieczeniowo wypłaciło Ci tylko część oszczędności, a pozostała kwota została potrącona tytułem świadczenia wykupu, możesz dochodzić zwrotu bezprawnie pobranych środków💶💴💵
Strona pozwana nie odwołała się od wydanego nakazu zapłaty, co wskazuje, że nie każdy spór sądowy w sprawie polisolokat musi być długi i wyczerpujący dla Ubezpieczonego. Orzeczenie zapadłe w sprawie jest prawomocne i zostało wykonane przez stronę pozwaną.

Możliwość komentowania została wyłączona.