Wygrana w sprawie polisolokat!

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej nakazał Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group zwrot kwoty ponad 5000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie!
Sprawa dotyczy pobranej przez Ubezpieczyciela opłaty likwidacyjnej za zerwanie tzw. polisolokaty Skandia
Pamiętaj, że w przypadku, gdy dokonałeś wypowiedzenia umowy i towarzystwo ubezpieczeniowo wypłaciło Ci tylko część oszczędności, a pozostała kwota została potrącona tytułem świadczenia wykupu, możesz dochodzić zwrotu bezprawnie pobranych środków💶💴💵
Sprawę prowadzi adw. dr Izabela Pączek
Tags: No tags

Comments are closed.