Upadłość konsumencka w Rzeszowie!

14 dni od złożenia wniosku – tyle czasu potrzebował Sąd Rejonowy w Rzeszowie, aby ogłosić upadłość naszej Klientki!

Pani Ewa od kilkunastu lat borykała się z trudną sytuacją finansową, która była wynikiem m.in. bardzo złego stanu zdrowia. Znaczne koszty leczenia spowodowały popadnięcie w spiralę zadłużenia

Na podstawie przygotowanego przez Kancelarię wniosku, sąd w pełni podzielił argumentację w nim zawartą i ogłosił upadłość na posiedzeniu niejawnym

Sprawę prowadzi adw. dr Izabela Pączek

Tags: No tags

Comments are closed.