Unieważnimy klauzule zmiennej stopy procentowej WIBOR w Twojej umowie kredytowej!

Po trzeciej podwyżce stóp procentowych w grudniu 2021 r. zgłosił się do Kancelarii Klient z prośbą o analizę umowy kredytu w złotówkach. Po zapoznaniu się z umową nasze zastrzeżenia i wątpliwości wzbudził sposób ustalania wskaźnika WIBOR określającego oprocentowanie pożyczek na rynku międzybankowym w Polsce.
Naszym zdaniem sposób ustalania wysokości WIBOR zabezpiecza przede wszystkim interes oraz ryzyko ekonomiczne banków, a nie klienta. Stosowana metodologia oraz zbiór danych będących podstawą ustalania wysokości wskaźnika rodzi bardzo duże zastrzeżenia, albowiem WIBOR nie oddaje rzeczywistego kosztu, po jakim banki pozyskują finansowanie, a więc nie oddaje istoty wskaźnika.
Powyższe prowadzi do wniosku, że zapisy umów kredytowych odnoszące się do zmiennej stopy procentowej ustalanej w oparciu o WIBOR, stanowią niedozwolone postanowienia umowne i nie wiążą klienta – od chwili zawarcia umowy kredytu!
Naszym zdaniem już nie tylko „frankowicze”, ale także „złotówkowicze” mają szansę na unieważnienie swojej umowy kredytowej!
Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.