Umowa PKO BP „Własny kąt” z 2008 r. nieważna!

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 29 czerwca 2022 r., I C 148/21 ustalił nieważność umowy kredytu mieszkaniowego Własny Kąt z 2008 r. i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 227 003,73 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu. Pozew złożony 24 lutego 2021 r.

Wyrok nieprawomocny.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.