Sukces w sprawie „frankowiczów”

Wakacje dla naszej Klientki w tym roku rozpoczęły się doskonale.

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny zabezpieczył powództwo w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. (umowa dawnego Kredyt Banku), co oznacza w praktyce, że:

  • Kredytobiorczyni nie spłaca rat kredytu od dnia wniesienia pozwu do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego w sprawie
  • Bank nie może wypowiedzieć umowy kredytowej,
  • Bank nie może wpisać Kredytobiorczyni niespłacającego kredytu do BIK-u oraz innych rejestrów

Cieszy nas bardzo szybki czas rozpoznania wniosku – pozew został przesłany do Sądu w dniu 19 czerwca 2020 r., a przede wszystkim fakt, że sędzia podzielił argumentację zawartą w pozwie oraz w złożonym wniosku o zabezpieczenie, pomimo, że Kredytobiorczyni nie ma jeszcze nadpłaty „na kredycie”

Sprawę prowadzi adw. dr Izabela Pączek

Tags: No tags

Comments are closed.