Wygrana z Urzędem Skarbowym!

W 2018 r. do Kancelarii zgłosiła się Pani Maja, wobec której Urząd Skarbowy wydał decyzję o ustaleniu wysokości zobowiązania podatkowego w łącznej kwocie 49 690,00 zł w związku z dokonaną na jej rzecz przez dziadków darowizną środków pieniężnych przeznaczonych na zakup mieszkania i nie zgłoszeniem tego faktu do organu podatkowego w terminie 6 miesięcy.

W wyniku wniesionego odwołania, organ II instancji umorzył postępowanie w sprawie, w pełni podzielając argumentację naszej Klientki, która wskazała powołując się na art. 7 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, że jeśli spadkobierca lub obdarowany zostali obciążeni obowiązkiem wykonania polecenia to jego wartość – jako ciężar spadku lub darowizny – zmniejsza podstawę opodatkowania. Co oznacza brak obowiązku zapłaty podatku od części majątku wydatkowanej zgodnie z wolą spadkodawcy lub darczyńcy

Co ciekawe, Urząd Skarbowy wydał tego typu decyzję, pomimo opublikowanego już w dacie jej wydania wyroku NSA z 6 czerwca 2018 r., II FSK 1525/16.

Sprawę wraz z zespołem prowadziła adw. dr Izabela Pączek.

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.