Sukces frankowiczów w sprawie przeciwko BNP Paribas

Tym razem kolejny sukces „frankowiczów” w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu! Postanowieniem z dnia 21 stycznia 2021 r. sąd udzielił kredytobiorcom zabezpieczenia w sprawie przeciwko BNP Paribas (umowa dawnego BGŻ) poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłaty rat kredytu do czasu uprawomocnienia się wyroku i zakazanie pozwanemu Bankowi złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytu, a także zakazanie umieszczenia we właściwych rejestrach informacji o niespłacaniu rat kredytu.
Co ciekawe postanowienie zostało wydane w nieco innej kolejności niż zazwyczaj, sędzia najpierw zobowiązał bank do złożenia odpowiedzi na pozew, a dopiero po zapoznaniu się z argumentacją pozwanego wydał postanowienie – co może świadczyć o dużej szansie na unieważnienie umowy.
Postanowienie oczywiście nie jest prawomocne, ale o dalszych losach sprawy będziemy informowali na bieżąco!
Jest to kolejne postanowienie o zabezpieczeniu uzyskane przez adw. dr Izabelę Pączek specjalizującą się w sprawach frankowiczów uzyskane na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy w Sądzie Okręgowym Tarnobrzegu.
Tags: No tags

Comments are closed.