Sukces frankowiczów w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu!

Kolejne pozytywne wiadomości w sprawach „frankowiczów”!
Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu I Wydział Cywilny udzielił kredytobiorcom zabezpieczenia w sprawie przeciwko Getin Noble Bank (umowa Dom Banku) poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłaty rat kredytu do czasu uprawomocnienia się wyroku i zakazanie pozwanemu Bankowi złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytu, a także zakazanie umieszczenia we właściwych rejestrach informacji o niespłacaniu rat kredytu🙌
Cieszy wręcz ekspresowe rozpoznanie złożonego wniosku – 5 dni od dnia wpływu pozwu, a także to, że jest to już kolejne uzyskane przez naszą Kancelarię zabezpieczenie powództwa w sprawie „frankowej” w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu
Postanowienie nie jest prawomocne
Sprawę prowadzi adw. dr Izabela Pączek
Tags: No tags

Comments are closed.