Santander przegrywa!

Korzystny wyrok dotyczący wzorca umownego stosowanego przez Kredyt Bank EKSTRALOKUM.

✅Sąd Okręgowy w Rzeszowie I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 8 listopada 2022 r. I C 544/20 ustaliłże umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM zawarta przez powodów z Kredyt Bank S.A. w Warszawie jest nieważna i zasądził od pozwanego Santander Bank Polska S.A. w Warszawie na rzecz powodów kwotę kwotę 47 453,94 zł oraz kwotę
43 644,92 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 22 grudnia 2020 roku do dnia 12 stycznia 2021 r. zastrzegając, że wykonanie tego świadczenia będzie uzależnione od jednoczesnej zapłaty przez powodów, na rzecz pozwanego, kwoty udostępnionego im kapitału kredytu w wysokości 300 000,00 zł lub zabezpieczenia roszczenia pozwanego o zwrot tej kwoty.

✅Na rzecz powodów sąd zasądził także koszty procesu.

✅Pozew złożony 16 kwietnia 2020 r.

✅Wyrok jest nieprawomocny.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.