Prawomocne postanowienie o zabezpieczeniu powództwa w sprawie „frankowiczów”

Kilka miesięcy temu informowaliśmy o wówczas pierwszym uzyskanym przez naszą Kancelarię postanowieniu o zabezpieczeniu powództwa w sprawie „frankowiczów”przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu.

Dalsze losy wydanego wówczas postanowienia są dość nietypowe, albowiem początkowo Sąd odrzucił zażalenie banku na zaskarżone orzeczenie z uwagi na brak złożenia przez pełnomocnika pozwanego wniosku o uzasadnienie postanowienia, która to decyzja została następnie zaskarżona. Kolejno Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu uchylił postanowienie w przedmiocie odrzucenia zażalenia na skutek czego zażalenie zostało rozpoznane i ostatecznie wydano postanowienie o jego oddaleniu, a co za tym idzie zabezpieczenie powództwa, stało się prawomocne!

Decyzja Sądu II instancji cieszy tym bardziej, że kapitał nie został jeszcze przez Kredytobiorcę spłacony – na dzień wniesienia pozwu do spłaty pozostało jeszcze ponad 33 000 zł.

Sprawę prowadzi adw. dr Izabela Pączek

Możliwość komentowania została wyłączona.