Prawomocna wygrana z Santanderem w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie!

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 26 października 2022 r., I ACa 418/22 oddalił apelację Santander Bank Polska S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny z dnia 9 maja 2022 r., I C 271/21.

O wyroku pisaliśmy tutaj: https://www.adwokatpaczek.pl/aktualnosci/umowa-ekstralokum-z-2008-r-niewazna/

Apelacja do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie została przekazana 30 czerwca 2022 r. Całe postępowanie trwało od 1 kwietnia 2021 r.

Wyrok prawomocny.

Sprawę prowadzi adw. dr Izabela Pączek

Możliwość komentowania została wyłączona.