Postanowienie o zabezpieczeniu powództwa w sprawie „frankowiczów”

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu po raz kolejny na przestrzeni ostatnich kilku dni po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w przedmiocie wniosku o zabezpieczenie powództwa w sprawie przeciwko PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę, sygn. akt I C 190/21, postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszych Klientów na czas trwania procesu poprzez:
✅ zawieszenie obowiązku dokonywania spłat rat kapitałowo-odsetkowych wynikających z umowy kredytu,
✅zakazanie bankowi złożenia kredytobiorcom oświadczenia o wypowiedzeniu umowy,
✅zakazanie umieszczenia w Biurze Informacji Kredytowej oraz w Systemie Bankowy Rejestr informacji o niespłacaniu przez kredytobiorców rat kredytu wynikających z umowy.

Postępowanie dotyczy umowy Własny kąt hipoteczny z 2006 r.
Sprawę prowadzi adw. dr Izabela Pączek

Comments are closed.