Polisolokaty – Plan Oszczędnościowy Bezpieczna Przyszłość – wygrana z TU na Życie Europa!

Nasza dobra passa w sprawach polisolokat trwa! Tym razem Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Europa S.A. we Wrocławiu po raz kolejny przegrało spór sądowy z Ubezpieczonym reprezentowanym przez naszą Kancelarię. Sąd Rejonowy w Rzeszowie zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 7337,03 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kwotę 1 617,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Sprawa dotyczyła umowy Ubezpieczenia Plan Oszczędnościowy Bezpieczna Przyszłość i po jej rozwiązaniu pozwany tradycyjnie nie zwrócił Ubezpieczonemu całości środków i nałożył opłatę likwidacyjną.

Po raz kolejny Strona pozwana nie odwołała się od wydanego nakazu zapłaty. Orzeczenie zapadłe w sprawie jest prawomocne i zostało wykonane przez stronę pozwaną.

Możliwość komentowania została wyłączona.