Polisolokaty – Kolejna wygrana z Vienna Life!

Kolejny sukces w starciu z Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. – Sąd Rejonowy w Rzeszowie zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 12 644,57 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kwotę 3 167,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu za I Instancję.

Sprawa dotyczyła umowy Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną „Multiportfel Złoty Wiek” zawartą ze Skandia Życie S.A. Po rozwiązaniu przez Ubezpieczonego umowy polisolokaty, Vienna Life TU na Życie S.A. nałożyła na Ubezpieczonego opłatę likwidacyjną, stanowiącą sankcję za przedwczesne zakończenie wieloletniej z założenia umowy.
Nie pomogły pisma, czy polubowne próby nawiązania z Vienna Life „porozumienia”. Zwrot środków nastąpił dopiero po skierowaniu przez Kancelarię pozwu o zapłatę. Co ciekawe towarzystwo ubezpieczeniowe nie wniosło sprzeciwu od wydanego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie nakazu zapłaty i środki zostały zwrócone na konto naszego Klienta.

Możliwość komentowania została wyłączona.