Nowy, korzystny wyrok dla „frankowiczów” w Sądzie Okręgowym w Przemyślu!

Sąd Okręgowy w Przemyślu I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 29 czerwca 2022 r., I C 687/20 ustalił nieważność umowy zawartej z Kredyt Bankiem S.A. (obecnie: Santander Bank Polska S.A.) i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 124 318,73 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za okres od dnia 21 grudnia 2020 r. do dnia zapłaty oraz 19.421,79 chf wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za okres od dnia 21 grudnia 2020 r. do dnia zapłaty oraz koszty procesu. Pozew złożony 26 listopada 2020 r.

Wyrok nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. dr Izabela Pączek

Możliwość komentowania została wyłączona.