Nowy, korzystny wyrok dla „frankowiczów” w Sądzie Okręgowym w Przemyślu!

Sąd Okręgowy w Przemyślu I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 29 czerwca 2022 r., I C 687/20 ustalił nieważność umowy zawartej z Kredyt Bankiem S.A. (obecnie: Santander Bank Polska S.A.) i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 124 318,73 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za okres od dnia 21 grudnia 2020 r. do dnia zapłaty oraz 19.421,79 chf wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za okres od dnia 21 grudnia 2020 r. do dnia zapłaty oraz koszty procesu. Pozew złożony 26 listopada 2020 r.

Wyrok nieprawomocny.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.