Nowy adwokat w naszym zespole!

Z nieukrywaną satysfakcją informujemy, że Marta Czarna, od kilku lat współpracująca z Kancelarią uzyskała wynik pozytywny z egzaminu zawodowego po zakończeniu aplikacji adwokackiej.

 

Przypomnijmy, że Marta Czarna jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pracę magisterską pod tytułem „Małżeństwo w prawie rzymskim i polskim prawie rodzinnym” obroniła w 2015 r. Podczas studiów aktywnie angażowała się w pracę Uniwersyteckiej Poradni Prawnej oraz wolontariat w Stowarzyszeniu Wspierania Zasobów Ludzkich „NOWY HORYZONT”, gdzie zdobywała pierwsze doświadczenie zawodowe. Jej zawodowe zainteresowania skupiają się wokół prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa administracyjnego oraz zagadnień związanych z ochroną danych osobowych. Od 2019 r. posiada uprawnienia Inspektora Ochrony Danych Osobowych -prowadzi liczne szkolenia i audyty z zakresu ochrony danych osobowych.

 

Gratulujemy i życzymy powodzenia na dalszej drodze zawodowej!

Tags: No tags

Comments are closed.