Nieważność umowy mBank S.A.

Z radością informujemy, że Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 2 listopada 2022 r., I C 326/21 ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF jest nieważna w całości oraz zasądził od pozwanego mBank S.A. w Warszawie solidarnie na rzecz powodów kwotę 130 536,72 zł oraz kwotę 31.333,93 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 11 maja 2021 r. do dnia zapłaty. Sąd obciążył także bank kosztami procesu w wysokości 11 834 zł.

Pozew złożony 20 kwietnia 2021 r.

Wyrok nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. dr Izabela Pączek

Możliwość komentowania została wyłączona.