Nieważność umowy d. BGŻ obecnie BNP Paribas!

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 1 marca 2022 r. ustalił, że umowa naszych Klientów zawarta z BGŻ (obecnie BNP Paribas) jest nieważna (I C 362/21). Na rzecz kredytobiorców zasądzono łącznie kwoty 154.324,42 zł i 41.461,99 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 23 kwietnia 2021 r. do dnia zapłaty (od daty wezwania do zapłaty) oraz kwotę 11 817,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.
Pozew złożony 27 kwietnia 2021 r. W sprawie udzielono zabezpieczenia powództwa, dlatego kredytobiorcy niezależnie od dalszych losów postępowania, a apelację z pewnością bank złoży nie spłacają rat kredytu.
Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.