Wygrana z Raiffeisen Bank!

Sąd Okręgowy w Przemyślu I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie o sygn. akt I C 176/21 w całości uwzględnił powództwo kredytobiorców i stwierdził nieważność dwóch umów kredytu powiązanego z walutą CHF zawartych z Polbankiem (obecnie Raiffeisen Bank). Sąd zasądził od banku na rzecz Kredytobiorców pełną kwotę dochodzonego pozwem roszczenia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu.
Na jedynej rozprawie sąd przesłuchał kredytobiorców, oddalił wniosek o przesłuchanie „etatowego” pracownika banku oraz wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego sądowego. Co ciekawe bank złożył zarzut zatrzymania, którego sąd nie uwzględnił wskazując, iż umowa kredytu nie jest umową wzajemną. Pozew złożony 10 marca 2021 r.
Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.