Nieważność 2 umów „frankowych” PKO BP w SO Rzeszów!

Sąd Okręgowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie o sygn. akt I C 437/21 w całości uwzględnił powództwo kredytobiorców i stwierdził nieważność dwóch umów kredytu powiązanego z walutą CHF zawartych z PKO BP – wzorzec „Własny kąt”. Sąd zasądził od banku na rzecz Kredytobiorców pełną kwotę dochodzonego pozwem roszczenia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od daty wskazanej w przedsądowym wezwaniu do zapłaty oraz zwrot kosztów procesu.
Na jedynej rozprawie sąd przesłuchał kredytobiorców. Świadkowie – pracownicy banku zostali przesłuchani na piśmie.
Pozew złożony końcem marca 2021 r.
Wyrok nie jest prawomocny.
Sprawę prowadzi adw. dr Izabela Pączek

Możliwość komentowania została wyłączona.