Nieodpłatna pomoc prawna Rzeszów

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski będzie funkcjonował system darmowej pomocy prawnej. Będzie to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
– młodzież do 26. roku życia,
– osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
– osoby, które ukończyły 65. lat,
– osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
– kombatanci, weterani,
– zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

Informujemy, że od 4 stycznia 2016 r. Mecenas Krzysztof Pączek w każdą środę, w godz. 9 – 13 będzie udzielał porad prawnych w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanym w Rzeszowie w Osiedlowym Domu Kultury Zalesie – ul. Wieniawskiego 84.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji na ten temat:
https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/darmowa-pomoc-prawna/

Tags: No tags

Comments are closed.