Kolejny sukces w sprawie „frankowiczów”!

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu zabezpieczył powództwo w sprawie przeciwko PKO BP S.A. (umowa kredytu „Własny Kąt” z 2005 r.), co oznacza, że:
✅ kredytobiorcy nie spłacają rat kredytu od dnia wniesienia pozwu do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego w sprawie
✅bank nie może wypowiedzieć umowy kredytowej,
✅bank nie może wpisać Kredytobiorców niespłacających kredytu do BIK-u oraz innych rejestrów
Postanowienie nie jest prawomocne
Sprawę prowadzi adw. dr Izabela Pączek
Tags: No tags

Comments are closed.