Kolejni frankowicze nie spłacają rat kredytu w trakcie trwania procesu!

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o zabezpieczenie powództwa w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę, sygn. akt I C 271/21, postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszych Klientów na czas trwania procesu poprzez:
1. zawieszenie obowiązku dokonywania spłat rat kapitałowo-odsetkowych wynikających z umowy kredytu,
2. zakazanie bankowi złożenia kredytobiorcom oświadczenia o wypowiedzeniu umowy,
3. zakazanie umieszczenia w Biurze Informacji Kredytowej oraz w Systemie Bankowy Rejestr informacji o niespłacaniu przez kredytobiorców rat kredytu wynikających z umowy

Sprawa dotyczy umowy dawnego Kredyt Banku – Ekstralokum z 2008 r.
Sprawę prowadzi adw. dr Izabela Pączek

Comments are closed.