Frankowicze PKO SA w Tarnobrzegu nie będą spłacać rat!

Kolejne prawomocne postanowienie Sądu II instancji w sprawie wstrzymania spłaty kredytu do czasu zakończenia procesu sądowego w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu

Tym razem sprawa dotyczy umowy kredytu Własny Kąt hipoteczny z 2005 r. Pomimo złożenia przez Bank PKO BP S.A. zażalenia zostało ono oddalone, a co za tym idzie zabezpieczenie powództwa, stało się prawomocne!
Postępowanie toczy się bardzo sprawnie jak na realia sądowe pozew złożony początkiem listopada i już jesteśmy nie tylko po rozpoznaniu zażalenia ale także po wymianie pism łącznie z repliką na odpowiedź na pozew ze strony Banku

Sprawę prowadzi adw. dr Izabela Pączek

Comments are closed.