Kolejna wygrana z PKO BP!

Sąd Okręgowy w Rzeszowie I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 26 października 2022 r., I C 372/21 ustalił, że umowa kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny zawarta pomiędzy powodami, a pozwanym Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie jest nieważna i zasądził od pozwanego na rzecz kredytobiorców łącznie kwotę 17 103,96 CHF  oraz kwotę 99 914,42 zł – obydwie wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20 czerwca 2020 r. oraz zwrot kosztów procesu.

Pozew złożony 10 marca 2021 r. Wzorzec umowny stosowany przez bank w 2007 r.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adwokat dr Izabela Pączek

Możliwość komentowania została wyłączona.