Kolejna w tym tygodniu wygrana z mBank S.A.!

W dniu dzisiejszym Sąd Okręgowy w Przemyślu w sprawie naszych klientów przeciwko mBank S.A. Sąd Okręgowy w Przemyślu, I Wydział Cywilny w składzie SSO Lucyna Oleszek wydał wyrok, w którym USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy oraz zasądził na rzecz powodów dochodzone roszczenie pieniężne w wysokości 259 428,64 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 25 stycznia 2021 r., jak również zasądził od banku kwotę 11 834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu (sygnatura akt: I C 62/21).

Cieszy bardzo szybko przeprowadzone postępowanie, pozew złożony 25 stycznia 2021 r., na rozprawie w dniu 16 września 2021 r. sąd przesłuchał kredytobiorców, oddalił wnioski dowodowe w zakresie przesłuchania etatowego pracownika Banku i opinii biegłego sądowego. Ogłoszenie wyroku zostało odroczone do dnia 15 października 2021 r. Z naszych informacji nieoficjalnych wynika, że to pierwszy tego rodzaju wyrok w Sądzie Okręgowym w Przemyślu!

Sprawę prowadzi adw. dr Izabela Pączek

Comments are closed.