Frankowicze z Rzeszowa przestają spłacać raty!

Sąd Okręgowy w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2021 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o zabezpieczenie powództwa w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę, sygn. akt XXVIII C 8782/21, postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszego Klienta na czas trwania procesu poprzez zawieszenie obowiązku dokonywania spłat rat kapitałowo-odsetkowych wynikających z umowy kredytu.

Postanowienie nie jest prawomocne
Sprawę prowadzi adw. dr Izabela Pączek

Możliwość komentowania została wyłączona.