„Frankowicze” z mBanku nie spłacają rat kredytu!

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2021 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o zabezpieczenie powództwa w sprawie przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę, sygn. akt I C 326/21, postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszych Klientów na czas trwania procesu poprzez:
✅ zawieszenie obowiązku dokonywania spłat rat kapitałowo-odsetkowych wynikających z umowy kredytu,
✅zakazanie bankowi złożenia kredytobiorcom oświadczenia o wypowiedzeniu umowy,
✅zakazanie umieszczenia w Biurze Informacji Kredytowej oraz w Systemie Bankowy Rejestr informacji o niespłacaniu przez kredytobiorców rat kredytu wynikających z umowy

Postępowanie dotyczy umowy dawnego Bre Banku – Multiplanu z 2008 r.
Sprawę prowadzi adw. dr Izabela Pączek

Możliwość komentowania została wyłączona.