Rozwód a kredyt frankowy

To, że kredyt wiąże skuteczniej niż małżeństwo wie każdy z nas. Przekonali się o tym także klienci banków zaciągający kredyty hipoteczne waloryzowane walutą CHF. Sama abuzywność klauzul zawartych w tego rodzaju umowach nie budzi obecnie wątpliwości, warto zastanowić się natomiast nad tym, co w sytuacji, gdy nasze małżeństwo zakończy się, a posiadamy wspólny kredyt hipoteczny.

Przede wszystkim warto wiedzieć, że co do zasady w toku postępowania o rozwód Sąd nie rozstrzyga o podziale majątku stron. Wyjątkiem jest sytuacja, w której strony są zgodne co do wszystkich kwestii związanych z podziałem majątku, a także gdy nie spowoduje to przewlekłości postępowania. Zatem najczęściej, przy braku porozumienia konieczne będzie zainicjowanie kolejnego postępowania sądowego w przedmiocie podziału majątku małżonków. Jednak i to nie rozwiązuje problemu kredytu hipotecznego. Wynika to z faktu, iż podział majątku dotyczy aktywów, czyli tego co byli małżonkowie posiadali wspólnie, kredyt hipoteczny zaliczany jest do pasywów, a więc zobowiązań. W konsekwencji nawet w przypadku podziału obejmującego kredytowaną nieruchomość i jej przyznanie na własność jednemu z małżonków pozostają oni nadal stronami umowy kredytowej, a co za tym idzie są w dalszym ciągu dłużnikami wierzyciela hipotecznego, który w dalszym ciągu w zakresie spłaty zaciągniętego przez nich kredytu może jej dochodzić od każdego z nich. Podział majątku wspólnego nie wpływa na status byłych małżonków jako dłużników wobec banku.

Co za tym idzie, rozwód i ewentualny podział majątku nie rozwiązuje problemu spłaty kredytu hipotecznego, albowiem banku nie interesuje sytuacja rodzinna kredytobiorców – czy nadal są małżeństwem, czy się rozwiedli. Z tego względu warto rozważyć skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego w celu unieważnienia umowy kredytu. Nie ma także żadnych przeszkód, aby zainicjować postępowanie, jeśli były małżonek nie zgadza się na złożenie pozwu.

Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do nas: kancelaria@adwokatpaczek.pl

Autorką artykułu jest Kinga Marciak – aplikant adwokacki; z Kancelarią związana od grudnia 2019 roku

Comments are closed.