Czy mogę przestać spłacać kredyt, kiedy pozwę bank?

Decyzja w takim wypadku zawsze należy do Ciebie. Jedynie uzyskanie zabezpieczenia zwalnia z obowiązku świadczenia na rzecz banku. Należy pamiętać, że w sytuacji zaprzestania spłaty kredytu bank zawsze ma możliwość wypowiedzenia umowy i złożenia pozwu. Niemniej jednak nie oznacza to automatycznego wszczęcia postępowania przez komornika i eksmisji kredytobiorcy czy zajęcia wynagrodzenia za pracę. Aby dokonać takich czynności konieczne jest posiadanie przez bank tytułu wykonawczego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. Jeżeli będziesz w sposób aktywny bronił się przed roszczeniem banku jego szanse na wygraną – zważywszy na dotychczasowe orzecznictwo są minimalne.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.